Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

Nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


 

Huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh).

 

Với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt các nội dung, chỉ đạo của cấp trên đến từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, diễn tập, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng. Đồng thời, hoàn thành 100% các nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; đảm bảo có trên 95% cán bộ, đảng viên, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, 100% học sinh, sinh viên các trường PTTH, cao đẳng, đại học trên địa bàn được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở quan trọng để củng cố tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.


5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã gọi 5.300 công dân nhập ngũ. Công tác huấn luyện chiến sĩ được tập trung thực hiện nghiêm túc gắn với tạo nguồn cán bộ cho cơ sở; kết nạp 182 đảng viên là hạ sĩ quan, chiến sĩ nhập ngũ ở bản chưa có chi bộ, bản đặc biệt khó khăn, bản chưa có đảng viên. Đào tạo 89 cán bộ dân quân đạt trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở; nâng tỷ lệ sĩ quan dự bị là người dân tộc thiểu số lên 90,37%. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thành công các cuộc diễn tập KVPT; phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng; phòng, chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện đạt 100% kế hoạch, theo phương châm “thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”. Từ năm 2015 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã huy động trên 36.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân ổn định đời sống và sản xuất. Huy động gần 15.000 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ tham gia chữa cháy rừng, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung, trên các chốt chặn tại các cửa ngõ vào địa phương, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới... Bộ CHQS tỉnh luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và địa phương, triển khai hiệu quả chức năng vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức cho trên 87.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng tham gia làm công tác dân vận tại cơ sở, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, hỗ trợ hàng chục triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng năm 2020, Bộ CHQS tỉnh vận động quyên góp được 180 triệu đồng, 11 tấn gạo, giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng biên giới.


Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Tìm kiếm theo ngày