Thực hiện đồng bộ các giải pháp để Kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao

Ngày 23 tháng 06 năm 2022

Chỉ còn thời gian ngắn nữa Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 sẽ diễn ra với kỳ vọng đạt kết quả cao so với năm học trước. Đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo, cùng các đơn vị trường học đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm cơ sở vật chất, giúp học sinh ôn luyện chuẩn bị tâm thế cho kỳ thi và tuyển sinh.


Với mục tiêu đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, khách quan, trung thực và cải thiện kết quả so với năm 2021; các cấp, các ngành, huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục; chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo quy định. Kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế và xử lý nghiêm vi phạm.

             

Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT các cấp tăng cường đôn đốc, giám sát công tác chuẩn bị; nhất là khâu đăng ký dự thi, nhận đề thi, in sao đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT bảo đảm rõ trách nhiệm, đúng quy chế, không để xảy ra sai phạm.

             

Các cơ sở giáo dục THPT tập trung cao tổ chức ôn tập, dạy bổ sung kiến thức, kỹ năng cho học sinh, để nâng cao chất lượng và kết quả kỳ thi. Đồng thời, phân tích, đánh giá toàn diện kết quả, chất lượng công tác tổ chức kỳ thi, đối chiếu, so sánh với kết quả tuyển sinh đầu cấp và kết quả học tập năm lớp 12 với kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, coi thi, chấm thi, thanh tra thi cho các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia; bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, khách quan, đúng quy chế.

             

Các địa phương, cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi theo quy định. Xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, các điều kiện về điện, nước sinh hoạt, thông tin liên lạc, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, phòng chống thiên tai, trước, trong và sau kỳ thi; nhất là tại các điểm thi, khu vực sao in đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và công tác chấm thi. Nắm chắc tình hình học sinh để có các phương án phù hợp, kịp thời hỗ trợ thí sinh khó khăn; đặc biệt là ở các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ, tác động xấu của thời tiết, để thí sinh tham dự đầy đủ kỳ thi; trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng cần xử lý kịp thời, phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh.

             

Các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt, xây dựng phương án tổ chức cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tham dự kỳ thi theo quy định. Tăng cường quản lý, theo dõi sức khỏe, chủ động các phương án đảm bảo cho thí sinh tham dự kỳ thi.

             

Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh công khai đề án, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chuẩn bị các điều kiện để tuyển sinh bảo đảm công khai, minh bạch; điều động, phân công cán bộ quản lý, giảng viên tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại các địa phương theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

             

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bản chỉ đạo của tỉnh trong việc tổ chức kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn, chất lượng, hiệu quả, minh bạch, đúng quy định.

Tìm kiếm theo ngày