Thuận Châu: Tuyên truyền, vận động về dân số, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ

Ngày 24 tháng 04 năm 2019

Trong 2 ngày (22 và 23/4), Trung tâm Y tế - Dân số, KHHGĐ huyện Thuận Châu đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động về dân số, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ tại xã thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về Y tế và xã xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho 300 phụ nữ của 2 xã Muổi Nọi và Tông Lạnh.Hội nghị tuyên truyền, vận động về dân số, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ tại xã Tông Lạnh (Thuận Châu).

Dương Hải (CTV)

 

Tại Hội nghị, cán bộ Trung tâm Y tế - Dân số, KHHGĐ huyện đã tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác dân số trong tình hình mới; kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; Pháp lệnh dân số và sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số; Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới; tác hại của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống…


Qua tuyên truyền, đã nâng cao nhận thức cho chị em về Pháp lệnh dân số, cũng như việc thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, góp phần hoàn thành tiêu chí số 9 về dân số kế hoạch hóa gia đình trong Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế tại địa phương.

Tìm kiếm theo ngày