Thuận Châu: Triển khai kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

Huyện Thuận Châu tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La (Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao).

 

 

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La thuộc Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

 

Theo kế hoạch, năm 2021, huyện Thuận Châu phấn đấu thực hiện liên kết sản xuất tiêu thụ, tạo vùng nguyên liệu cho Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La với tổng diện tích 722 ha, sản lượng ước đạt 12.266 tấn. Trong đó, 210 ha chanh leo, sản lượng ước đạt 2.520 tấn; 273 ha dứa, sản lượng ước đạt 4.095 tấn; 81 ha ngô ngọt, sản lượng ước đạt 1.215 tấn; 97 ha đậu tương, sản lượng ước đạt 776 tấn và 61 ha rau chân vịt, sản lượng ước đạt 3.660 tấn. Giai đoạn 2022 - 2025, huyện Thuận Châu phấn đấu tổng diện tích cây trồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nguyên liệu cho Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La đạt 1.852 ha, sản lượng ước đạt 33.759 tấn.

 

Các đại biểu dự Hội nghị đã kiến nghị với Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao một số nội dung liên quan đến ký hợp đồng liên kết, cung cấp phân bón, cây giống; giá thu mua bảo hiểm đối với các nông sản; bao tiêu sản phẩm đối với diện tích cây ăn quả của người dân đang thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi... Đại diện Công ty đã thông báo về giá bán và chính sách phát triển vùng nguyên liệu đối với các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Sơn La; đồng thời, cam kết sẽ cùng với huyện liên kết đào tạo, hướng dẫn nông dân thâm canh, sản xuất phát triển vùng nguyên liệu của tỉnh. 

 

 

Đại diện lãnh đạo huyện Thuận Châu và các xã đã ký cam kết thực hiện vùng nguyên liệu cung cấp cho Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La.

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Thuận Châu và các xã đã ký cam kết thực hiện vùng nguyên liệu cung cấp cho Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La.

 

Tìm kiếm theo ngày