Thuận Châu: Tổng kết công tác Nội vụ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019

Ngày 05 tháng 04 năm 2019

Ngày 5/4, UBND huyện Thuận Châu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.


 

UBND huyện Thuận Châu tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

trong công tác Nội vụ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng năm 2018.

 

Năm 2018, huyện Thuận Châu đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh Sơn La trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác cải cách hành chính, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đã áp dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, chất lượng dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Công tác quản lý, sử dụng biên chế thực hiện theo quy định; thực hiện sắp xếp cơ quan hành chính chuyên môn, sát nhập các đơn vị sự nghiệp và các trường học trên địa bàn; bồi dưỡng tiếng, chữ Thái cho 340 công chức, viên chức; bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cho 17 người; tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 118 người. Công tác thanh tra, kiểm tra công chức, công vụ được đẩy mạnh; công tác xây dựng, củng cố chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính, văn thư, lưu trữ nhà nước, thi đua, khen thưởng tiếp tục được triển khai hiệu quả...


Nhân dịp này, Sở Nội vụ đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Sơn La cho 2 đơn vị, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua năm 2018. UBND huyện Thuận Châu tặng giấy khen cho 72 tập thể và 156 cá nhân đã có thành tích xuất sắc năm 2018.

Tìm kiếm theo ngày