Thuận Châu tập trung cho công tác bầu cử

Ngày 01 tháng 04 năm 2021

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Thuận Châu đang dồn lực cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với quyết tâm cao nhất tổ chức thành công cuộc bầu cử, thực sự là ngày hội của toàn dân.


 

Các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thuận Châu treo băng rôn tuyên truyền về cuộc bầu cử.

 

Đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được lãnh đạo thống nhất, tập trung, chuẩn bị chu đáo và diễn ra thành công, ngay từ khi có hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử, Huyện ủy Thuận Châu đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử cấp huyện và tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử, gắn kết quả nhân sự Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ để giới thiệu được những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, có điều kiện để tham gia các hoạt động của HĐND, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của nhân dân... tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp.


Đồng chí Lường Thị Ngọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu, cho biết: Đến thời điểm này, huyện Thuận Châu đã chốt 8 đơn vị bầu cử cấp huyện và 156 đơn vị bầu cử cấp xã. Qua hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu nhất trí với 68 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI; sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, sẽ lập danh sách chính thức 59 người ứng cử để cử tri bầu ra 35 đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.


Đối với HĐND cấp xã, tổng số người ứng cử sau Hội nghị hiệp thương lần hai giới thiệu 1.259 người, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ lập danh sách chính thức 1.111 người ứng cử để cử tri bầu ra 663 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc giới thiệu người ứng cử đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, bảo đảm các tiêu chí về trình độ, năng lực, phẩm chất và tỷ lệ hợp lý đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, nam, nữ, độ tuổi...


Ghi nhận tại xã Chiềng Ly, tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được phát thường xuyên. Làm việc với lãnh đạo xã, đồng chí Nguyễn Văn Thuần, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Các công việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được xã thực hiện theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Xã đang tổ chức rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất để chuẩn bị địa điểm bỏ phiếu, hòm phiếu; rà soát danh sách người đi lao động ngoại tỉnh không có mặt tại địa phương để chuẩn bị lập danh sách cử tri.


Là địa bàn rộng, nhiều đơn vị hành chính, dân cư phân bố không đồng đều, do đó công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử được huyện Thuận Châu đặc biệt quan tâm. Tổ tuyên truyền của Ủy ban bầu cử huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện chú trọng tuyên truyền trực quan bằng nhiều hình thức, như: In 7 cụm panô lớn trên trục quốc lộ 6, tỉnh lộ 107, tỉnh lộ 108; căng 50 băng rôn vượt đường; đồng thời, xây dựng chuyên mục “Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp” phát sóng bằng tiếng phổ thông và tiếng Thái trên hệ thống truyền thanh để nhân dân nắm.


Với những cố gắng nỗ lực, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tin rằng ngày bầu cử 23/5 trên địa bàn huyện Thuận Châu sẽ diễn ra trang trọng, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tìm kiếm theo ngày