Thuận Châu nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Ngày 29 tháng 11 năm 2019

Năm 2010, huyện Thuận Châu có 10/28 xã “trắng tiêu chí” về nông thôn mới, xã nhiều nhất mới chỉ đạt 2/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo trên 48,8%. Nhưng sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 9,18 tiêu chí/xã; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đang chuẩn bị tổ chức công nhận. Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng quyết tâm của nhân dân để bức tranh nông thôn của huyện có những bước chuyển mạnh mẽ.


 

Một góc xã Tông Lạnh hôm nay.


Thuận Châu bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm kinh tế thấp; trình độ dân trí không đồng đều, tập quán canh tác lạc hậu; địa hình chia cắt phức tạp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”... Huyện Thuận Châu đã ban hành kế hoạch chi tiết đối với từng tiêu chí và với từng xã, theo hướng ưu tiên dễ làm trước, khó làm sau.


Đặc biệt, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 190-KH/HU ngày 09/8/2018 tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”. Với mục tiêu hướng dẫn, giúp đỡ xã Tông Lạnh hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, huyện đã chỉ đạo thành lập 15 tổ công tác, do các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy làm tổ trưởng (mỗi tổ phụ trách 2 bản, tiểu khu), thời gian thực hiện vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, về cơ sở phối hợp hướng dẫn cấp ủy, chính quyền, nhân dân các bản tiểu khu tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, di dời chuồng trại; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Kết quả, đã hướng dẫn nhân dân các bản, tiểu khu đào 612 hố rác; dọn dẹp vệ sinh đường giao thông liên xã, liên bản, khơi thông cống rãnh 2 bên đường với tổng chiều dài trên 20 km; vận động di dời trên 700 chuồng trại, gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn; hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật ủ phân bón cho cây bằng chế phẩm vi sinh; tuyên truyền, vận động các hộ dân xây mới trên 200 nhà vệ sinh, nhà tắm hợp vệ sinh, xóa 35/37 nhà tạm tại các bản; hỗ trợ xây dựng các hạng mục nhà văn hóa...


Đồng chí Quàng Văn Dũng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, cho biết: Quá trình thực hiện “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” ở xã Tông Lạnh đã thu hút trên 5.500 lượt người tham gia, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tạo phong trào thường xuyên sâu rộng. Đây cũng là cơ hội, điều kiện để cán bộ công chức, viên chức trong huyện thể hiện rõ trách nhiệm trong việc tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới  trên địa bàn toàn huyện.


Bằng sự quyết tâm, nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 10 năm qua, toàn huyện đã huy động nhân dân hiến 77 ha đất, các loại tài sản, cây cối hoa màu trên đất để giải phóng mặt bằng, đóng góp hơn 310.000 ngày công lao động và tiền mặt, tổng trị giá hơn 241 tỷ đồng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Ngoài ra, còn huy động các doanh nghiệp, tổ chức đóng góp xây dựng nông thôn mới, với tổng số tiền trên 600 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi cơ bản diện mạo của huyện Thuận Châu. Đến nay, 28/28 xã trong huyện có trung tâm học tập cộng đồng; 26/78 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; 28/28 xã đã phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 28/28 xã có đường đến trung tâm xã được cứng hóa; 367/549 bản có đường giao thông đến bản được cứng hóa. Cùng với đó, huyện cũng chú trọng đầu tư xây dựng, sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế... Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT phát triển sâu rộng, hiện toàn huyện có 516 đội văn nghệ, 70 câu lạc bộ thể dục thể thao...


Những kết quả đạt được từ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện Thuận Châu hôm nay là minh chứng của sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân, tạo tiền đề vững chắc để Thuận Châu tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Tìm kiếm theo ngày