Thuận Châu: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp

Ngày 24 tháng 04 năm 2019

Từ đầu năm đến nay, huyện Thuận Châu đã thu hoạch 248 ha rau, sản lượng đạt 4.617 tấn; tổ chức gieo cấy 1.395 ha lúa; đầu tư, thâm canh, chăm sóc 1.146 ha chè, 5.257 ha cà phê, 3.075 ha cây ăn quả; trồng mới 4 ha thanh long ruột đỏ, 83 ha chanh leo.Người dân xã Mường Khiêng (Thuận Châu) phát triển nuôi cá lồng.


Chăn nuôi gia súc, thủy sản tiếp tục được đẩy mạnh, toàn huyện hiện có trên 11.900 con trâu, 43.503 con bò, đàn lợn trên 87.000 con, trên 635.000 con gia cầm; trên 470 lồng cá các loại, tổng diện tích nuôi đạt 380 ha. Hoạt động khuyến nông, khuyến ngư gắn với chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho người dân tiếp tục được duy trì. Các đơn vị, doanh nghiệp, HTX phối hợp tổ chức 13 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây xoài, cam tại 5 xã với 539 lượt người tham gia.

Tìm kiếm theo ngày