Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạo cơ chế tốt hơn cho Thủ đô

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là thời điểm cần thiết, phù hợp để có những cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí đặc biệt của Hà Nội đối với đất nước, giúp Hà Nội tháo gỡ những vấn đề, lĩnh vực còn bất cập, ràng buộc, chưa thông thoáng.

Ngày 22/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị cho ý kiến về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TA)

 Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bí thư Thành ủy Hà Hội Hoàng Trung Hải; các đồng chí Ủy viên Trung Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thực hiện Kết luận số 22-KL/TW ngày 07/11/2017 của Bộ Chính trị, trong đó có nội dung: “đồng ý để thành phố Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật”, thời gian qua, Hà Nội đã chủ động, khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”. Việc tổ chức Hội nghị báo cáo, xin ý kiến Chính phủ là một trong những bước đi quan trọng, giúp Hà Nội có những ý kiến chỉ đạo, góp ý hoàn thiện nội dung Đề án trước khi chính thức trình, báo cáo Bộ Chính trị.

Trên cơ sở Kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, bao gồm các cơ chế, chính sách phân cấp cho Thành phố.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã trình bày Tờ trình Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Nội dung tập trung vào sự cần thiết, căn cứ và cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng Đề án; thực trạng tổ chức chính quyền Thành phố; định hướng và nội dung thí điểm quản lý theo mô hình mới với mục tiêu nâng cao tính tự chủ cho chính quyền Thành phố trong các quyết định quản lý và phát triển đô thị bằng việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền từ Chính phủ, các bộ, ngành trung ương. Đồng thời, thiết kế, xây dựng thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị trong khu vực các quận tinh gọn và quản lý phù hợp, bảo đảm việc quản lý Nhà nước tập trung, thống nhất, có hiệu lực, hiệu quả cao, giảm bớt các tầng nấc trung gian.

Tại Hội nghị, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành và đại biểu Thành phố Hà Nội đã có những ý kiến đánh giá, trao đổi, góp ý toàn diện về các nội dung, kết cấu cũng như việc tổ chức thực hiện Đề án khi được thông qua. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng có các đề xuất Chính phủ về một số vấn đề trong thủ tục phân cấp, ủy quyền, lộ trình xây dựng, triển khai Đề án.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TA)

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chủ động, khẩn trương chỉ đạo quá trình chuẩn bị, nghiên cứu xây dựng Đề án một cách công phu, bài bản, khoa học, bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước cũng như tham khảo tiếp thu những mô hình, kinh nghiệm hiện đại, hiệu quả của các đô thị lớn trên thế giới. Đây là một nội dung mới, khó nhưng Hà Nội đã có những bước đi thận trọng, đảm bảo đầy đủ các quy trình, quy định.

Biểu dương những thành tựu, kết quả ấn tượng của Thủ đô đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đây là thời điểm cần thiết, phù hợp để có những cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí đặc biệt của Hà Nội đối với đất nước, giúp Hà Nội tháo gỡ những vấn đề, lĩnh vực còn bất cập, ràng buộc, chưa thông thoáng. Tinh thần xây dựng Đề án là phải tạo ra cơ chế tốt hơn cho Thủ đô, bám sát nội dung Kết luận số 22-KL/TW, Nghị quyết số 18 của Trung ương, đảm bảo nguyên tắc hiến định, phù hợp với pháp luật; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các cấp chính quyền trong các nhiệm vụ quản lý; tổ chức thí điểm theo hướng tinh gọn, phát huy hiệu lực hiệu quả bộ máy, có lộ trình phù hợp, chắc chắn với yêu cầu phục vụ tốt hơn cho người dân. "Cái gì Hà Nội làm tốt hơn thì phân cấp cho Hà Nội làm" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cho ý kiến về một số nội dung, quy định cụ thể trong Tờ trình, Đề án, Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp tục tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, cần nghiên cứu, rà soát lại đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các đề án Luật liên quan mà Chính phủ đang xây dựng, trình Quốc hội sắp tới. Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành khẩn trương phối hợp cùng Thành phố thẩm định, đánh giá, cho ý kiến hoàn thiện để xây dựng, triển khai thành công Đề án./.

Tìm kiếm theo ngày