Thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

Với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm cân đối phục vụ các mục tiêu tăng trưởng, tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.


Công ty CP Gạch Mai Sơn đầu tư dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất.


Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, toàn tỉnh hiện có 2.224 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tới thời điểm này, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư 593 dự án, tổng vốn đăng ký gần 40.000 tỷ đồng. Hằng năm, các dự án đóng góp vào ngân sách từ 40-45% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Tiếp tục tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát cơ chế, chính sách hiện hành, các quy trình, thủ tục hành chính, tham mưu cho tỉnh sửa đổi, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp; rà soát, cắt giảm tối thiểu 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, phân bổ, sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; khơi thông nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; chú trọng hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo hướng ứng dụng công nghệ cao, khai thác tiềm năng vùng hồ các thủy điện trên địa bàn, đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, phát triển khu thương mại, đô thị trên địa bàn các huyện, thành phố có tiềm năng, lợi thế. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh chỉ đạo tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ... Đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, tiêu thụ nông sản, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thu gom, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu. Đến nay, tỉnh ta đã thu hút đầu tư xây dựng 9 nhà máy chế biến nông sản, tổng vốn đăng ký 3.320 tỷ đồng. Trong đó, 5 dự án đã hoàn thành, 4 dự án đang triển khai xây dựng. Các dự án hoàn thành và đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tăng cường quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản... từ đầu năm đến nay đã tổ chức 18 chuỗi sự kiện xúc tiến tiêu thụ nông sản an toàn tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa...; duy trì chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản an toàn tỉnh Sơn La vào hệ thống siêu thị BigC, LotteMart, HaproMart, Co.opmart và tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, EU, Úc...Một ca sản xuất của công nhân Xí nghiệp giầy Phù Yên 2.


Thông tin từ lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, phấn đấu trung bình mỗi năm phát triển từ 10% doanh nghiệp mới trở lên; tạo việc làm mới cho trên 8.000 lao động, đến năm 2025 tạo việc làm mới cho trên 93.000 lao động; tăng tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa vào ngân sách; đến năm 2025, ít nhất 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn được hỗ trợ đào tạo về kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ 120 lượt doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị phát triển các lĩnh vực, sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, đến năm 2025 hỗ trợ ít nhất 140 lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong các ngành, sản phẩm có thế mạnh của tỉnh.


Để thực hiện tốt các mục tiêu theo Đề án, tỉnh ta tiếp tục triển khai tốt chính sách thu hút đầu tư các nhà máy chế biến, bảo quản để nâng cao giá trị sản phẩm tham gia xuất khẩu. Hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành 4 dự án (Nhà máy chế biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao Sơn La, Nhà máy bảo quản và chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao Vân Hồ, Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại huyện Thuận Châu, Nhà máy chế biến tinh bột sắn BHL Sông Mã). Tăng cường tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh, môi trường đầu tư, thông tin về các hoạt động xúc tiến thương mại và xuất khẩu của tỉnh; tích cực nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường; kết nối với các tập đoàn kinh tế lớn trong nước, các nhà đầu tư tiềm năng, mời gọi đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh.


Tìm kiếm theo ngày