Thống nhất nội dung tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Ngày 17 tháng 07 năm 2020

Ngày 17/7, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức Họp trực tuyến trao đổi, thống nhất các nội dung tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020.

                                 


Các đại biểu dự Họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

           

Theo đó, Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020 sẽ diễn ra cuối tháng 8 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nội dung sẽ tổ chức diễn đàn trực tuyến hiến kế phát triển du lịch; giới thiệu và kích cầu các sản phẩm, sản vật du lịch đặc trưng, điểm đến nổi bật; trao đổi, thống nhất nội dung liên kết phát triển sản phẩm du lịch, các chương trình kết nối; ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và chương trình hành động triển khai thỏa thuận của các doanh nghiệp du lịch, hàng không tại thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng...

Tìm kiếm theo ngày