Thông báo về việc dừng các hoạt động vận chuyển vật liệu, phế thải, chở đất, đá đối với các phương tiện có tải trọng trên 3,5 tấn trên địa bàn nội thị thành phố Sơn La

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

Tìm kiếm theo ngày