THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 20 tháng 09 năm 2021


Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La tổ chức đấu giá quyền sử dụng 15 thửa đất tại:           

- Khu đất hiệu sách cũ, bản Văn Minh, xã Mường Bú, huyện Mường La (đất ở tại nông thôn), gồm 01 thửa đất, diện tích 131m², tổng giá khởi điểm 716.832.000đồng, tiền bán hồ sơ 500.000đ/hồ sơ, tiền đặt trước 70.000.000đ/hồ sơ.           

- Khu đất kho lương thực cũ tại Tiểu khu 1, thị trấn ít Ong, huyện Mường La (đất ở tại đô thị) gồm 14 thửa đất, diện tích 100m² đến 120m² trên 01 thửa đất, đơn giá khởi điểm 2.658.333đ đến 9.750.000đ/m², tiền bán hồ sơ 200.000đ đến 500.000đ/hồ sơ, tiền đặt trước 30.000.000đ đến 100.000.000đ/hồ sơ.           

- Tổ chức cuộc đấu giá: Vào 8h00’ ngày 07/10/2021, tại Trung tâm hội nghị huyện Mường La.  

- Xem tài sản đấu giá: Từ ngày 21 đến ngày 30/9/2021 (trong giờ hành chính). Đề nghị khách hàng liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La để được xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá.           

- Bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá và Phiếu trả giá: Từ ngày 21/9/2021 đến ngày 04/10/2021 (trong giờ hành chính). Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Mường La.           

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04 đến ngày 06/10/2021. Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành.         

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp           

 (Chi tiết được thể hiện tại hồ sơ đấu giá; hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)           

Mọi chi tiết xin liên hệ:           

1) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La. ĐT: 02123 830 048.           

2) Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành, ĐT: 02128 568 569.

           

GIÁM ĐỐC: Hoàng Thị Mịnh

Tìm kiếm theo ngày