THÔNG BÁO CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH SƠN LA

Ngày 28 tháng 04 năm 2020

Để tiếp nhận và xử lý kịp thời, triệt để các phản ánh, kiến nghị của người dân, khách hàng về thực hiện quy định tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ; miễn, giảm lãi, phí nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển thông thôn tỉnh Sơn La thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin (thường trực 24/7).

 

Cụ thể như sau:

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Ông Phạm Văn Hoa

Giám đốc Agribank CN tỉnh Sơn La

0816 268 888

 

2

Ông Đặng Minh Yên

Trưởng phòng Khách hàng Hộ sản xuất và cá nhân
Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La

0904 204 558

Thường trực

3

Ông Hồ Mạnh Hà

Phó phòng phụ trách Phòng Khách hàng doanh nghiệp
Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La

0967 218 866

 

 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển thông thôn tỉnh Sơn La trân trọng thông báo đến quý cơ quan đơn vị, khách hàng, đối tác được biết. Yêu cầu các Chi nhánh loại II niêm yết công khai tại Trụ sở, các điểm giao dịch, chuyển tiếp thông báo này tới cấp ủy, chính quyền địa phương tại huyện/thành phố; xã/phường/thị trấn trên địa bàn.

 

 

 Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La

Tìm kiếm theo ngày