Thiết thực, hiệu quả học và làm theo Bác ở Vân Hồ

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2015 đến nay, huyện Vân Hồ xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điển hình trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế; xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn... Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp biểu dương, khen thưởng và trở thành nhân tố tích cực trong học và làm theo Bác tại địa phương.


 

Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân.

 

Đảng bộ huyện Vân Hồ hiện có 47 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với tổng số trên 3.000 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Vân Hồ đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai những nội dung cơ bản của Chỉ thị tới 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ xây dựng kế hoạch đăng ký các việc làm theo một cách cụ thể, phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao, gắn với các nội dung cam kết trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy; giao nhiệm vụ bộ phận giúp việc thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung và hàng tháng, quý có báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký. Quá trình thực hiện phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.


Tính đến ngày 10/3/2018, toàn huyện có 292 đồng chí cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý đã đăng ký 36 nội dung, 562 việc làm theo và gửi về Ban Thường vụ huyện ủy; cấp cơ sở có 3.302 đảng viên, công chức, viên chức, bí thư chi bộ, trưởng bản, tiểu khu đã đăng ký 26 nội dung, 153 việc gửi về các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Các nội dung đăng ký làm theo cơ bản thiết thực, cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách, như: Nâng cao chất lượng tham mưu văn bản cho cấp trên; chủ động, sáng tạo trong công việc; tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, nước; nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan, đơn vị.


Để tạo bước đột phá trong học tập và làm theo Bác, huyện Vân Hồ đã lựa chọn và đăng ký thực hiện 11 mô hình, nội dung đột phá trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội; phát triển du lịch; cải cách hành chính; quốc phòng - an ninh; nông thôn mới. Đến nay, các mô hình đã đạt được kết quả nhất định, nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân, như: Mô hình trồng rau an toàn tại xã Vân Hồ, đã thành lập 1 HTX với 17 thành viên, trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP; mô hình phục tráng, cải tạo và nhân diện cây quýt tại xã Chiềng Yên, quy mô 50 ha, trong đó 25 ha đã cho quả, cho thu nhập từ 70-100 triệu đồng/ha; mô hình ghép cải tạo và trồng mới nhãn, xoài chín muộn, quy mô khoảng 150 ha, trong đó diện tích cho quả khoảng 30 ha, thu nhập trung bình từ 70-250 triệu/ha/năm; mô hình trồng lúa tẻ râu, đến nay đã nhân rộng được trên 100 ha tại các xã Chiềng Khoa, Song Khủa, Mường Tè, Xuân Nha; mô hình Trung tâm hành chính công của huyện, đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 8/2017, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết công việc, giảm bớt các khâu trung gian. Cùng với đó, nhiều mô hình chăn nuôi đã phát huy hiệu quả, đang tiếp tục nhân rộng như: Mô hình nuôi vỗ béo bò thịt; mô hình nuôi bò thịt, bò sinh sản nhốt chuồng kết hợp trồng cỏ chế biến thức ăn; mô hình nuôi trâu, bò bán chăn thả và mô hình chế biến, dự trữ thức ăn chăn nuôi. Đối với lĩnh vực du lịch đã vận động các hộ gia đình ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ và bản Nà Bai, xã Chiềng Yên đầu tư, xây dựng 5 nhà nghỉ cộng đồng, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn đón hàng nghìn lượt khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm mỗi năm.


Đến nay, việc học và làm theo Bác ở huyện Vân Hồ đã trở thành việc làm thường xuyên, được thực hiện nền nếp. Qua đánh giá, xét loại hằng năm, 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 74% đạt trong sạch, vững mạnh; 85% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ghi nhận những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu như: Đảng bộ xã Song Khủa, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi bộ Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên; Đảng bộ xã Suối Bàng... Đây là tiền đề, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ tiếp tục thi đua, góp phần đưa huyện Vân Hồ thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, khó khăn của tỉnh.


Tìm kiếm theo ngày