Thêm động lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển

Ngày 13 tháng 06 năm 2018

Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp thêm động lực để bà con vươn lên thoát nghèo.


 

Bà con xã Huổi Một (Sông Mã) chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển cây ăn quả trên đất dốc.

 

Ban đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt danh sách người quản lý các điểm dân cư xa trung tâm bản để triển khai thực hiện “Đề án sắp xếp, hỗ trợ điểm dân cư cách xa trung tâm bản giai đoạn 2018-2020” của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn thực hiện nguồn vốn hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng; tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Dân tộc tiếp tục thực hiện nguồn vốn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg năm 2018; hướng dẫn các sở, ngành liên quan thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn I (2015-2025)”; Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh; thực hiện chính sách đối với người có uy tín; dự thảo Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh” trình UBND tỉnh phê duyệt.


Cùng với việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc; tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2018 cho cán bộ bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã vùng II, vùng III, Ban đã phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức tọa đàm đề tài khoa học cấp bộ “Nghiên cứu thực trạng, thu hút, tuyển dụng, sử dụng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương”; phối hợp với Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng về tuyên truyền, vận động và phòng, chống ma túy, HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh...


Các chương trình, chính sách dân tộc do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư được triển khai đúng kế hoạch. Đối với Chương trình 135, số vốn giao năm 2018 là 215 tỷ 720 triệu đồng, hiện đang xúc tiến triển khai; các huyện, thành phố đang hoàn tất thủ tục đầu tư, thẩm định và phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho thi công; tổ chức hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực cán bộ xã, bản; giải ngân thanh toán cho một số công trình hoàn thành và chuyển tiếp đạt 11 tỷ 396 triệu đồng. Phân bổ 34 tỷ 370 triệu đồng cho các huyện, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo, 3 tỷ 571 triệu đồng thực hiện chính sách đối với người uy tín. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xúc tiến triển khai các thủ tục pháp lý về chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018 là 10 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chuyển phát 18 loại báo, tạp chí với số lượng trên 716.000 tờ báo và cuốn tạp chí đến các đối tượng thụ hưởng; tổ chức 6 hội nghị đánh giá, tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo và hôn nhân cận huyết thống tại 6 xã của 3 huyện Vân Hồ, Bắc Yên, Mường La, thu hút hơn 780 lượt cán bộ xã, bản tham gia...


Từ nay đến cuối năm, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu và phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến đồng bào; thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc tại các huyện, thành phố; đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến chính sách dân tộc; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các chương trình, dự án; thực hiện hiệu quả các đề án, dự án liên quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tìm kiếm theo ngày