Thành ủy: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Ngày 11/5, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết 1 năm thực hiện phong trào thi đua do Ban Thường vụ Thành ủy phát động.Đồng chí Nguyễn Thái Hưng trao Giấy Khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, điển hình.


Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố.


Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 01 năm thực hiện phong trào thi đua do Ban Thường vụ thành ủy phát động, việc triển khai thực hiện Chỉ thị đã đạt nhiều kết quả quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, nhận được sự đồng tình, ủng hộ và thực hiện nghiêm túc bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm và kết quả của hơn 10 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Việc học tập chuyên đề năm 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng. Các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi. Năm 2017, Ban Thường vụ thành ủy đã lựa chọn đăng ký với Ban Thường vụ tỉnh ủy 6 nhiệm vụ trọng tâm có tính chất đột phá và mô hình hiệu quả để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, còn đăng ký các nội dung phấn đấu hoàn thành đến năm 2019 với 5 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội và 70 công trình, dự án trên địa bàn Thành phố. Các chi, đảng bộ cơ sở đã lựa chọn, đăng ký và cam kết với Ban Thường vụ thành ủy 248 mô hình, nội dung đột phá. Toàn Đảng bộ đã đăng ký 11.409 việc, trong đó, tập thể 841 việc, cá nhân 10.568 việc. Qua việc triển khai đã xuất hiện các mô hình tiêu biểu và nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, các gương người tốt, việc tốt, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được trong 2 năm…


Tại Hội nghị, Thành ủy, UBND Thành phố đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Thành ủy cũng đã tặng Giấy chứng nhận đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích Cuộc thi viết “Những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ thành ủy tổ chức.

Tìm kiếm theo ngày