“Thanh tra là tai mắt của trên và là người bạn của dưới”

Ngày 15 tháng 05 năm 2018

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Thanh tra thành phố tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng, thấm nhuần vai trò “thanh tra là tai mắt của trên và là người bạn của dưới”. Mỗi cán bộ thanh tra phải là một tấm gương thanh liêm, hết lòng phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc.


Sáng 14/5, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với lãnh đạo Thanh tra thành phố về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2018.

Thông tin tại buổi làm việc, Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Bùi Văn Định cho biết, năm 2017, Thanh tra thành phố triển khai 44 đoàn thanh tra, trong đó có 24 đoàn thực hiện nhiệm vụ đột xuất; đến nay đã kết luận 28 cuộc. Cơ quan Thanh tra đã phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý thu hồi 26,9 tỷ đồng; 4 tháng đầu năm 2018, Thanh tra thành phố thực hiện 25 đoàn thanh tra, kết quả bước đầu đã kiến nghị thu hồi 1,4 tỷ đồng.

Các nội dung thanh tra tập trung vào trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, bảo hiểm xã hội, thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất. Trong đó, có nhiều vụ việc phức tạp, thời gian gấp, dư luận xã hội quan tâm, được Thành ủy, UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo…

Qua rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, đến nay, số kết luận thanh tra đã tổ chức thực hiện xong là 8.417/10.154 kết luận, đạt tỷ lệ 82,89%.

Cùng với đó, năm 2017, Thanh tra thành phố đã tiếp 614 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 719 đơn các loại; xử lý theo thẩm quyền và xác minh báo cáo 584/601 vụ khiếu nại, tố cáo; đã thực hiện 757/775 văn bản chỉ đạo về khiếu nại, tố cáo. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra thành phố Hà Nội đã chỉ ra những hạn chế tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước. Thanh tra thành phố đã kiến nghị xử lý thu hồi hơn 3 tỷ đồng và 1.900 m2 đất; hoàn trả cho công dân hơn 6 tỷ đồng và 840m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 73 tập thể, 61 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc.

4 tháng đầu năm 2018, Thanh tra thành phố Hà Nội đã tiếp 222 lượt công dân; tiếp nhận xử lý 878 đơn các loại... Đến nay, Thanh tra thành phố đã giải quyết xong dứt điểm hơn 300 vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo các chỉ đạo của trung ương và thành phố...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đó là vẫn còn vụ khiếu nại tố cáo đoàn thanh tra chậm báo cáo, kết luận; kết quả xác minh các vụ khiếu nại tố cáo và kết quả thanh tra tại các phòng chưa đồng đều. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và chuyên môn còn hạn chế...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Thanh tra thành phố và thanh tra các cấp. Kết quả mà Thanh tra hoàn thành đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng tình với những hạn chế còn tồn tại đã được Thanh tra Thành phố chỉ ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, Thanh tra tập trung phân tích, khắc phục trong thời gian tới; nâng cao tính chủ động, ý thức tuân thủ pháp luật, hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan liên quan; khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động kiểm soát quyền lực bởi nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cơ quan quyền lực rất dễ bị lạm quyền nên phải tìm cách “nhốt” quyền lực vào trong cơ chế; có kế hoạch thông tin kết quả thanh tra từng vụ việc, tạo lòng tin trong nhân dân...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Thanh tra thành phố tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng, thấm nhuần vai trò “thanh tra là tai mắt của trên và là người bạn của dưới”. Mỗi cán bộ thanh tra phải là một tấm gương thanh liêm, hết lòng phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, dũng cảm đi đầu trên mặt trận phòng chống tham nhũng.

Bi thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các cán bộ Thanh tra thành phố Hà Nội.


Đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội” và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội chỉ đạo, Thanh tra thành phố chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, trình độ chuyên môn của ngành. Trước mắt, phối hợp với các trường xây dựng hệ thống giáo trình nghiệp vụ thanh tra theo hướng chuyên nghiệp để làm căn cứ phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị tốt cho đội ngũ kế cận.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Thanh tra thành phố cần tập trung giải quyết những tranh chấp đất đai hiện đang chiếm tỷ trọng lớn; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, Thanh tra thành phố cần tăng cường việc phát hiện những kẽ hở về cơ chế, chính sách, kịp thời tham mưu cho các cơ quan thành phố khắc phục, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật; phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung thực hiện tốt 2 quy tắc ứng xử của thành phố, không để xảy ra hình ảnh xấu trong cách ứng xử của cán bộ thanh tra với nhân dân…/.

Tìm kiếm theo ngày