Thành phố triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022

Ngày 06 tháng 12 năm 2021

Ngày 6/12, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.Thành phố tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021.


Năm 2021, Thành phố thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; công tác huấn luyện các lực lượng được chú trọng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang được quan tâm, kiện toàn; lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được quản lý, xây dựng và hoạt động theo đúng luật. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được các cấp quan tâm. Kết quả, 1.058 lượt cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; 11.947 lượt học sinh, sinh viên được giáo dục quốc phòng, an ninh... Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, trong năm, thăm, tặng 1.790 suất quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sỹ; tổ chức xét, duyệt, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên giải quyết chế độ chính sách cho 3 trường hợp;.. Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng danh hiệu hiệu đơn vị tiên tiến cho các tập thể.


Năm 2022, Thành phố tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương; phối hợp chặt chẽ với công an và các ngành chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Lãnh đạo UBND Thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể.


Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến 9 tập thể, 15 cá nhân; Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến 2 đơn vị, chiến sỹ tiên tiến 4 cá nhân; UBND Thành phố tặng Giấy khen  7 tập thể, 10 cá nhân.

Tìm kiếm theo ngày