Thành phố: Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020

Ngày 10 tháng 01 năm 2020

Ngày 10/1, UBND thành phố Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 2019 

                                                                 Ảnh: Phạm Hoa (CTV)


Năm 2019, UBND thành phố đã tập trung triển khai toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Trong năm, Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh thành phố đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 1.073 lượt cán bộ; giáo dục quốc phòng, an ninh cho 5.413 lượt học sinh, sinh viên. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang được quan tâm, lực lượng thường trực kiện toàn; lực lượng dự bị động viên được quản lý, xây dựng và hoạt động theo đúng Luật và Pháp lệnh. Thực hiện tốt công tác tuyển quân tròn khâu, gọi đủ công dân nhập ngũ; lực lượng dân quân tự vệ được củng cố, kiện toàn.  Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đã tổ chức thăm tặng 2.066 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và lãnh đạo chỉ huy đơn vị qua các thời kỳ trên địa bàn thành phố, với tổng số tiền 745,3 triệu đồng; trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đôi tượng đúng theo quy định; chi trả trợ cấp bệnh hiểm nghèo cho 6 cán bộ quân đội nghỉ hưu với tổng số tiền 35 triệu đồng; tổ chức chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho 130 đối tượng tổng trị giá 286,8 triệu đồng…


Năm 2020, Thành phố tiếp tục xây dựng lực lượng bộ đội thường trực có chất lượng tổng hợp và sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phối hợp chặt chẽ với công an và các ngành chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm cho nhân dân và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm….Lãnh đạo Thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2019


Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2019; Ban Chỉ huy quân sự thành phố tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng 2019.Lãnh đạo Ban CHQS thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng 2019

 

Tìm kiếm theo ngày