Thành phố tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống điện, cấp thoát nước, đường giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, đồng thời, triển khai nhiều công trình kiến trúc mới, hiện đại... Vì thế diện tích đất bị thu hồi khá lớn, nhiều vướng mắc nảy sinh trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm giải quyết.

 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Thành phố kiểm tra việc giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn Thành phố.

 

Trên địa bàn Thành phố hiện có 50 dự án đang được triển khai. Trong năm 2019, UBND Thành phố đã thực hiện thu hồi đất, phê duyệt giá trị đối với 1.221 hộ gia đình, tổ chức; diện tích thu hồi 62,9 ha, giá trị 263 tỷ đồng; tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 48 hộ gia đình tại 6 dự án, diện tích 1,46 ha. UBND Thành phố đang tập trung triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với 50 dự án với khoảng trên 2.500 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi trên 150 ha. 

 

Xác định công tác giải phóng mặt bằng luôn là công việc khó khăn, nên cấp ủy, chính quyền từ Thành phố tới cơ sở đã và đang phát huy vai trò công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân thấy được lợi ích của việc xây dựng các công trình, dự án, phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông đô thị...; tuyên truyền chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến áp giá đền bù đất đai, kiến trúc, hoa màu nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng như đảm bảo công khai minh bạch trong quá trình kiểm kê áp giá đền bù đảm bảo lợi ích cho người dân. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác GPMB. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác GPMB, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân đối với công tác GPMB trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh đó, chỉ đạo các xã, phường liên quan đến công tác GPMB xây dựng mô hình dân vận khéo, phát huy tốt vai trò MTTQ các đoàn thể từ xã, phường đến tổ dân phố, bản, tiểu khu, đặc biệt là người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác giải tỏa, đền bù và thu hồi đất đai thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh và Thành phố.

 

Hiện nay, Thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông 2A, 2B, 2C và khu dân cư OC-01, OC-04 (khu vực Quảng trường Tây Bắc); Tuyến đường giao thông số 3; Dự án phạm vi tuyến đường số 6 (nút giao thông số 6a đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến suối Nậm La); Dự án tạo mặt bằng khu Trung tâm Hành chính tỉnh và Quảng trường Tây Bắc (đồi bản Pột); Dự án đường Chu Văn An - nhánh II; Dự án Trung tâm Hành chính - Chính trị Thành phố; Dự án đường Điện lực - Lò Văn Giá và Dự án hạ tầng khu dân cư lô số 6C... Để các dự án nhanh hoàn thiện, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, Thành phố đang tập trung giải quyết những tồn tại trong quá trình kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ để bổ sung những hạng mục còn thiếu cho người dân. Đồng thời, có những biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm như: Hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm sau khi thu hồi đất nông nghiệp; hỗ trợ cây cối hoa màu; hỗ trợ đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng chung; hỗ trợ tài sản, công trình xây dựng tạo lập không đúng với mục đích sử dụng đất...

 

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong công tác GPMB và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, Thành phố sẽ triển khai các dự án, công trình đúng tiến độ đề ra, góp phần hoàn thiện hạ tầng khung đô thị, xây dựng thành phố Sơn La xứng tầm đô thị loại II, ngày một khang trang, hiện đại.

Tìm kiếm theo ngày