Thành phố: Kiểm tra 41 điểm vui chơi, giải trí

Ngày 27 tháng 03 năm 2020

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, trong 2 ngày (25 và 26/3), Thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra việc tạm dừng các hoạt động dịch vụ văn hóa: Karaoke, vũ trường, thể thao, games… và các hoạt động vui chơi, giải trí có tập trung đông người trên địa bàn.

 

 

Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố kiểm tra một quán Cà phê trên địa bàn.

 

Kết quả, đã kiểm tra có 39/41 điểm vui chơi, giải trí, trong đó: 1 quán bar, 4 điểm hoạt động thể thao, 15 quán Karaoke và 19 điểm Game công cộng đã chấp hành tạm dừng hoạt động kinh doanh theo đúng quy định; 2 điểm Game chưa chấp hành đóng cửa, lý do các cơ sở chưa nhận được thông báo. Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền, yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để bảo đảm việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND Thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường và lực lượng Công an Thành phố phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ công cộng. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Tìm kiếm theo ngày