Thành phố: Họp chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 10 năm thành lập Thành phố

Ngày 14 tháng 09 năm 2018

Ngày 13/9, UBND Thành phố đã tổ chức Họp công tác chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 10 năm thành lập Thành phố (26/10/2008 – 26/10/2018).Họp chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 10 năm thành lập Thành phố.


Tại cuộc họp, UBND Thành phố đã thông qua dự thảo quyết định thành lập Ban Tổ chức và các tổ giúp việc triển khai các hoạt động kỷ niệm; dự kiến thời gian tổ chức chương trình; kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Các hoạt động của Lễ Kỷ niệm sẽ gắn với các hoạt động khởi công, khánh thành, gắn biển các công trình: Trung tâm Chính trị - Hành chính Thành phố; công trình văn hóa, thể thao, đường giao thông, trường học; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao chào mừng…


Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, đề xuất các nội dung cần tiếp tục triển khai phục vụ Lễ kỷ niệm đảm bảo diễn ra trang trọng, chu đáo; có sức tuyên truyền lan tỏa, động viên cổ vũ nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dự kiến gặp mặt Kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Sơn La sẽ được tổ chức vào ngày 26/10/2018.

Tìm kiếm theo ngày