Thành phố: Gặp mặt các hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất và kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 (đợt 1)

Ngày 29 tháng 01 năm 2019

Ngày 29/1, UBND Thành phố Sơn La đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các hợp tác xã (HTX), hộ gia đình sản xuất và kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 (đợt 1). Dự cuộc gặp mặt có 32 đại biểu đại diện cho các hộ gia đình, các hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.Lãnh đạo Thành phố trao Giấy chứng nhận cho các HTX, hộ gia đình tiêu biểu.


Năm 2018, kinh tế hợp tác và HTX trên địa bàn Thành phố có bước phát triển mới, trong năm, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hợp tác, liên doanh liên kết, các mô hình sản xuất tập trung, ngày càng nhiều hộ sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Hiện, Thành phố có 62 doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu với mức thu nhập từ 350 triệu đồng - 4 tỷ đồng/ năm. Có 45 HTX đăng ký kinh doanh mới, trong đó, có 23 HTX nông, lâm nghiệp; 17 HTX dịch vụ thương mại tổng hợp, vận tải; 5 HTX dệt may, vận tải cấp nước và đa ngành nghề khác; tổng số xã viên hợp tác xã là: 688 người, tổng vốn điều lệ đạt trên 64 tỷ đồng. UBND Thành phố đã nghiệm thu, hỗ trợ 1 hợp tác xã xây dựng vườn ươm cây giống với sản lượng trên 100.000 cây/năm; hỗ trợ, hướng dẫn các HTX Nông nghiệp hữu cơ Chiềng Sinh, HTX Cà phê Bích Thao Sơn La, HTX Nông nghiệp xanh 26/3 thực hiện dự án theo Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kế hoạch đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học về làm việc tại hợp tác xã…


Tại Hội nghị, đại diện các HTX, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu đã chia sẻ sáng kiến và kinh nghiệm trong sản xuất; cách thức tổ chức liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đề xuất với Thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ; tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế HTX.


Nhân dịp này, UBND Thành phố đã trao Giấy chứng nhận cho các hợp tác xã, hộ gia đình tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.

Tìm kiếm theo ngày