Tháng Bảy về

Ngày 26 tháng 07 năm 2019


Tháng bảy về le lắt chiều hôm

Nắng vàng nhạt gieo buồn khe lá

Hồn liệt sỹ trong nghĩa trang yên nghỉ

Khói hương trầm từng ngôi mộ tỏa lan

 

Vẫn như xưa đội ngũ thẳng hàng

Giờ điểm danh còn thiếu nhiều đồng đội

Chiến tranh đi qua, thương đau vương lại

Bốn thập niên – bia mộ trắng “vô danh”

 

Những bước chân theo tháng Bảy hành hương

Người quả phụ bóng dài theo năm tháng

Niềm hy vọng đêm ngày như bừng sáng

Được gặp chồng trên bia mộ vốn vô danh

 

Mắt ngấn lệ, đứng lặng trước chiều hôm

Đôi vai nặng khói hương trần thế

Thả lòng về với trang đời mới mẻ

Góc tim khô khép kín gói buồn đau

 

Tháng Bảy về có cách trở gì đâu

Với âm dương là ngày hội ngộ

Gửi cho nhau tháng ngày thương nhớ

Nối niềm tin vào dòng mới ước mơ.

 

Cao Thành (Theo Suối reo)

Tìm kiếm theo ngày