Thẩm định, xét công nhận xã Tường Phù, Tân Lang đạt chuẩn NTM

Ngày 23 tháng 11 năm 2020

Ngày 23/11, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã thẩm định, xét công nhận xã Tường Phù và xã Tân Lang (Phù Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh làm việc với huyện Phù Yên và xã Tường Phù.


Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Tường Phù đã đạt 19/19 tiêu chí; 100% đường xã, đường từ trung tâm xã đến huyện, đường trục bản, tiểu khu được cứng hóa; 99,8% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 36,5 triệu đồng; 90,2% số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên… Xã Tân Lang cũng đã hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới; đầu tư thực hiện bê tông hóa trên 9,6 km đường trục bản, đạt tỷ lệ 79,3%; toàn xã có 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; xã không còn hộ nhà tạm, dột nát; các bản đều có nhà văn hóa, khu thi đấu thể thao; tỷ lệ hộ nghèo còn 9,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm…


Sau khi rà soát, các thành viên Đoàn thẩm định đánh giá cao những nỗ lực của xã Tường Phù, xã Tân Lang và huyện Phù Yên trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đề nghị Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện Phù Yên và 2 xã hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 12/2020; tiếp tục giữ vững và củng cố các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM.

Tìm kiếm theo ngày