Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Mường La

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

Ngày 8/7, tại cảng nước Nghiêng, thị trấn Ít Ong, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND huyện Mường La tổ chức Lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản hồ thủy điện Sơn La năm 2020.

 


Công tác chuẩn bị thả cá giống tại cảng nước Nghiêng, thị trấn Ít Ong (Mường La)


Tại buổi Lễ, các đại biểu đã thả hơn 200 nghìn con cá giống, chủ yếu là các loại cá mè, chép, trôi và cá lăng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm bổ sung một số giống, loài thủy sản quý hiếm có giá trị khoa học và kinh tế đang bị suy giảm, góp phần tái tạo, đa dạng hóa nguồn lợi thủy sản trong các thủy vực tự nhiên trên địa bàn huyện Mường La. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác thủy sản an toàn, nhằm giữ cân bằng hệ sinh thái, góp phần ổn định sản xuất, cải thiện đời sống cho người dân sinh sống tại các vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La. Đại biểu thả cá giống tại Cảng nước Nghiêng, thị trấn Ít Ong (Mường La) 

 

Tìm kiếm theo ngày