Thả 50.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Ngày 15/10, tại bến Pá Uôn, xã Chiềng Ơn, UBND huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng lòng hồ thủy điện Sơn La năm 2021.

                                 


Quỳnh Nhai thả 50.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

           

Đợt này, huyện đã thả 50.000 con cá giống các loại: Chép, lăng, trôi digan xuống lòng hồ thủy điện Sơn La. UBND huyện chỉ đạo 11 xã nghiêm cấm người dân khai thác, đánh bắt trong 15 ngày sau khi thả cá giống. Đồng thời, tuyên truyền về trách nhiệm trong công tác tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hạn chế các hoạt động tiêu cực tới thiên nhiên, làm biến đổi môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, nhất là việc khai thác thủy sản bằng xung điện, lưới mắt nhỏ, làm cho nguồn lợi thủy sản suy giảm. 
 

Đình Hải (Trung tâm TTVH Quỳnh Nhai)

Tìm kiếm theo ngày