Tập trung thực hiện “mục tiêu kép” lĩnh vực giao thông vận tải

Ngày 07 tháng 12 năm 2021

Thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Sở Giao thông Vận tải đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra.


 

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công tỉnh lộ 101 (Quang Minh - Mường Tè) Vân Hồ.

 

Ông Đào Tài Tuệ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cho biết: Một năm khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua thách thức tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải cơ bản đạt tiến độ, chất lượng.


Nổi bật, ngành đã tham mưu với UBND tỉnh triển khai các dự án trọng điểm, như: Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, hiện đang tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia của các bộ, ngành Trung ương về dự án; tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về phương án đầu tư Cảng hàng không Nà Sản; tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ Giao thông Vận tải về lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không, sân bay; hoàn thành hơn 86% khối lượng giải phóng mặt bằng tuyến tránh thành phố Sơn La. Đối với mục tiêu cứng hóa đường đến trung tâm xã, ngành đang triển khai thực hiện 3 dự án, dự kiến trong năm 2021 sẽ hoàn thành dự án Mường Tè - Quang Minh giải quyết đường đến trung tâm xã Quang Minh...


Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý bảo trì đường bộ; khôi phục, sửa chữa hư hỏng công trình, mặt đường, hệ thống biển báo an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại trong dịp lễ, tết đang đến gần... Tăng cường tuần tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang giao thông; phối hợp với UBND các huyện triển khai, đôn đốc lập lại trật tự quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định...


Đối với phong trào phát triển giao thông nông thôn, ngành đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án cứng hóa mặt đường 143 tuyến, với 78,4km, tổng kinh phí đầu tư trên 71 tỷ đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ 19,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 51,5 tỷ đồng. Rà soát hiện trạng các tuyến đường giao thông nông thôn để làm cơ sở tham mưu xây dựng đề án và nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Phối hợp tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định đối với các xã đăng ký kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí do Sở phụ trách.


Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục đường bộ Việt Nam về công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm của địa phương. Tăng cường hướng dẫn các đơn vị vận tải hàng hóa về thực hiện “luồng xanh” theo chỉ đạo của Tổng cục đường bộ Việt Nam đến các tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp nhận 3.988 lượt hồ sơ đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện; trong đó, đã duyệt 1.223 hồ sơ, từ chối 2.709  hồ sơ không phù hợp.


Thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GTVT đã khai thác trực tuyến file Google Sheets dùng chung quản lý thông tin lái xe, phụ xe qua các trạm kiểm soát vào địa bàn tỉnh; xây dựng phương án ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 của ngành trong giai đoạn mới. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan để truy vết, xác minh các yếu tố về dịch tễ đối với hành khách đi xe và tổ chức vận chuyển các trường hợp cách ly đảm bảo an toàn tuyệt đối với 1.948 chuyến xe từ các chốt kiểm soát liên ngành về địa phương quản lý... Tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch trong vận tải hàng hóa, hành khách trong tình hình mới đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức lắp đặt camera giám sát đối với các phương tiện vận tải hành khách; tổ chức ký cam kết với 100% đơn vị vận tải hành khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...


Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, Sở Giao thông Vận tải thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo ATGT phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa... phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế.

Tìm kiếm theo ngày