Tập trung chuyển đổi số trong các ngành, các lĩnh vực

Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, mang lại nhiều cơ hội, tác động mạnh mẽ đến tất cả các ngành, lĩnh vực, đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, làm thay đổi căn bản, toàn diện hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp... Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.


 

Nhân viên Viettel hướng dẫn người dân tham gia sàn thương mại điện tử Voso.Vn.


Đối với nền tảng công nghệ số hạ tầng kỹ thuật, đến nay, tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện, xã của tỉnh là 7.185/7.185 (đạt 100%), hầu hết các máy tính được kết nối internet. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước được triển khai, kết nối từ UBND tỉnh đến 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; 100% trung tâm huyện, thành phố được kết nối thông tin quang; trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND của 204/204 xã, phường, thị trấn đã được kết nối internet (bao gồm cả đường cáp, 3G 4G), phục vụ hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp... cơ bản đảm bảo việc triển khai các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số.


Ông Nguyễn Đắc Tĩnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, hạ tầng viễn thông tiếp tục được chú trọng đầu tư tới vùng sâu, vùng xa, nhất là các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai mạng di động 4G đến tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh. 204/204 xã có hạ tầng băng rộng cáp quang đạt 100%; 1.290 thôn, bản được phủ băng rộng cố định, đạt 51,41%; số thuê bao băng rộng cố định/100 dân đạt 8,43%; tỷ lệ hộ có thuê bao cáp quang đạt 35,50%; 100% xã, phường, thị trấn đã triển khai mạng di động 4G; 91,67% số thôn, bản được phủ sóng băng rộng di động 4G; tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 93.62%; tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 53,88%.


Đối với chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, đến nay, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh bước đầu đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động, đã kết nối, tổng hợp một số hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh để quản lý, giám sát về tình hình trao đổi văn bản điện tử, quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thống kê số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Đưa tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 100%; thực hiện gửi nhận văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khác trên trục liên thông văn bản quốc gia.


Duy trì hiệu quả các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung, như: Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; truyền hình trực tiếp phiên tòa; cổng thông tin điện tử; quản lý văn bản và điều hành; mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh; hệ thống phòng, chống mã độc theo mô hình quản trị tập trung với 2.400 máy được cài đặt tại các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố và đơn vị sự nghiệp... Ngoài ra, ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và một số UBND cấp xã đảm bảo việc trao đổi các văn bản điện tử nhanh, thuận lợi, an toàn thông tin; tiết kiệm thời gian trình ký và chi phí in sao, chuyển phát tài liệu.Ngoài ra, hệ thống phần mềm một cửa điện tử được triển khai đồng bộ với 18 cơ quan, sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh (đạt 100% các cơ quan có thủ tục hành chính) và 3 cơ quan trực thuộc Trung ương, 12 huyện, thành phố và 204 xã, phường đã có tài khoản trên phần mềm (trong đó 85/204 xã mới chỉ có tài khoản để cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm); kết nối với hệ thống dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh để thực hiện tiếp nhận - trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu.


Đến nay, trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sơn La đã cung cấp 688 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4; 662 DVCTT mức độ 4; thực hiện tích hợp, kết nối liên thông 165 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 8.387 hồ sơ trực tuyến ở các DVCTT mức độ 3, 4, trong đó, 5.047 hồ sơ của 12 DVCTT mức độ 3; 3.340 hồ sơ của 98 DVCTT mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến.


Về kinh tế số trên địa bàn tỉnh đã bước đầu hình thành, các doanh nghiệp đăng ký ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh với mức độ khác nhau; có 2.674 doanh nghiệp kê khai nộp thuế qua mạng, 100% các siêu thị, trung tâm thương mại có thiết bị thanh toán POS không dùng tiền mặt; nhiều doanh nghiệp thực hiện đặt hàng hoặc nhận đơn hàng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT).


Các đơn vị, triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn TMĐT, đặc biệt là sàn Postmart.vn, sàn Voso.Vn nhằm thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn. Bưu điện tỉnh và Chi nhánh Bưu chính Viettel Sơn La phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các hộ sản xuất nông nghiệp, tập huấn đào tạo trực tiếp cho các hợp tác xã trọng điểm của tỉnh, quảng bá xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản tỉnh Sơn La trên sàn TMĐT. Đến nay, có 35.275 hộ tạo tài khoản trên sàn TMĐT; 798 sản phẩm của Sơn La đưa lên sàn TMĐT; số giao dịch trên sàn là 23.300 đơn hàng; doanh thu gần 3,6 tỷ đồng.


Thời gian tớí, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, các sở, ngành tập trung triển khai ứng dụng nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh; triển khai các hệ thống giám sát, điều hành tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La; triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh tại một số huyện, thành phố. Thực hiện kết nối Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử với hệ thống giám sát... Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn Postmart.vn và Voso.Vn. Tập trung triển khai giải pháp ATM mềm tại các điểm bưu điện văn hóa xã. Triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung để cung cấp số liệu chính thức cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả.


Tìm kiếm theo ngày