Tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho hơn 60 cán bộ, hội viên phụ nữ

Ngày 27 tháng 03 năm 2019

Triển khai hoạt động Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”, ngày 25/3, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và tiêu dùng cho hơn 60 cán bộ, hội viên.


Tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho hơn 60 cán bộ, hội viên phụ nữ.


Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu những kiến thức cơ bản về Luật An toàn thực phẩm; cách lựa chọn một số loại thực phẩm thông thường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP); một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATVSTP và những hành vi bị cấm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; các quy định mới trong quản lý ATVSTP theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các hình thức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ngoài ra, lớp tập huấn còn đề cập đến các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, góp phần làm giảm thiệt hại cho người chăn nuôi, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.


Thông qua lớp tập huấn, sẽ giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nêu cao ý thức và trách nhiệm trong việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm về thực phẩm do mình chế biến, kinh doanh. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ là một giám sát viên đấu tranh với các hành vi vi phạm chất lượng ATVSTP, cùng chung tay bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.

Tìm kiếm theo ngày