Tập huấn về bình đẳng giới và hội nhập xã hội

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

Trong 5 ngày (từ 29/11 - 3/12), tại huyện Mộc Châu, Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” (VFBC) đã khai mạc khóa tập huấn về bình đẳng giới và hội nhập xã hội cho hơn 20 học viên là cán bộ Tỉnh đoàn, Trung tâm Khuyến nông, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm của 3 tỉnh Sơn La, Lào Cai và Hòa Bình.

                                 


Tập huấn về bình đẳng giới và hội nhập xã hội.

Ảnh: Văn Thân (CTV)

           

Tham gia tập huấn, các học viên được tiếp thu một số nội dung: Khái niệm về bình đẳng giới, nâng quyền cho phụ nữ; lồng ghép giới trong hợp phần quản lý rừng bền vững; sử dụng một số công cụ phân tích rào cản giới; xây dựng kế hoạch hành động bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong dự án VFBC; thực hành một số kỹ năng đào tạo bình đẳng giới. Qua lớp tập huấn, xây dựng nhóm nòng cốt tham gia tập huấn về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội cho cộng đồng các dân tộc thiểu số đã và đang sống phụ thuộc vào rừng tại 3 tỉnh Sơn La, Lào Cai và Hòa Bình.

           

Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn da dạng sinh học” do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ được thực hiện trên địa bàn 7 tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Quảng Nam từ năm 2021 đến năm 2026. Mục tiêu của Dự án là giảm phát thải khí nhà kính và tăng khả năng hấp thụ carbon trong rừng sản xuất, rừng tự nhiên và rừng trồng của Việt Nam; bảo tồn đa dạng sinh học ở những khu vực rừng có giá trị cao về đa dạng sinh học của quốc gia. Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội là chủ đề xuyên suốt sẽ được lồng ghép trong mọi can thiệp của Dự án, tạo cơ hội cho phụ nữ và cộng đồng dễ bị tổn thương nhất tham gia vào các hoạt động tạo sinh kế bền vững và quản lý rừng hiệu quả hơn.

Tìm kiếm theo ngày