Tập huấn tuyên truyền an toàn giao thông và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 10 tháng 08 năm 2018

Trong 2 ngày (9 và 10/8), Ủy ban Dân tộc Trung ương phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 theo Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự Hội nghị có lãnh đạo Vụ tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc Trung ương; Ban Dân tộc tỉnh, cùng 90 cán bộ Phòng Dân tộc và người có uy tín 3 huyện: Mộc Châu, Yên Châu và Mai Sơn.Hội nghị tập huấn tuyên truyền An toàn giao thông; tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số

và miền núi năm 2018 theo Quyết định 1163QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về thực trạng an toàn giao thông (ATGT) nước ta hiện nay; nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia đảm bảo ATGT; tình hình trật tự ATGT và các chủ trương của tỉnh Sơn La về công tác đảm bảo ATGT; kinh nghiệm huy động các nguồn lực đảm bảo ATGT trong tỉnh; Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đổi mới công tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; một số vấn đề mới về dân tộc và chính sách dân tộc; tác hại của việc sử dụng A- mi - ăng (chất gây hại đến sức khỏe con người, tác nhân gây ung thư, có trong tấm lợp fibro xi măng) và lộ trình dừng sử dụng A- mi- ăng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phòng, chống ma túy và chống việc tái trồng cây chứa chất ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…


Qua tập huấn, giúp các đại biểu có thêm thông tin, kiến thức, nâng cao kỹ năng trong công tác tuyên truyền về phòng tránh tai nạn giao thông; chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ; tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững.

Tìm kiếm theo ngày