Tập huấn quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung cho 30 học viên

Trong 2 ngày 11 và 12/6, tại huyện Quỳnh Nhai, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức Tập huấn quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung cho 30 học viên là cán bộ quản lý, vận hành công trình nước tập trung tại các xã trên địa bàn huyện.


Tập huấn quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung tại huyện Quỳnh Nhai.


Các học viên được nghe những nội dung cơ bản: Cách thức bảo vệ nguồn ngước, tác hại, nguy cơ gây ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước đối với đời sống sinh hoạt, sản xuất; giải pháp bảo vệ nguồn nước phù hợp với điều kiện của địa phương; cách xử lý và trữ nước an toàn hộ gia đình; vận hành công trình bền vững và khắc phục các sự cố thường gặp; tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý công trình cấp nước tại các xã, bản. Sau khi tiếp thu các kiến thức cơ bản, các học viên được thực hành, giới thiệu các dụng cụ trữ nước an toàn tại hộ gia đình và một số cách thức bảo vệ, khắc phục sự cố các công trình cấp nước tập trung.

Tìm kiếm theo ngày