Tập huấn quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng

Ngày 02 tháng 11 năm 2018

Trong 2 ngày (30 và 31/10), Hội Chữ thập đỏ Sơn La đã tổ chức lớp tập huấn quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng cho trên 30 cán bộ hội các cấp của các huyện, thành phố.


 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng.


Tham gia lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới; Luật Hoạt động Chữ thập đỏ; hướng dẫn Điều lệ Hội Chữ thập đỏ... Ngoài ra, các học viên được thực hành, trang bị kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng; các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tầm quan trọng của công tác thông tin báo cáo, qua đó, giúp cán bộ nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố tăng cường khả năng tham gia các hoạt động ứng phó thảm họa khi có thiên tai xảy ra.

Tìm kiếm theo ngày