Tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 04 tháng 06 năm 2018

Ngày 4/6, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 100 công chức làm công tác hộ tịch tại phòng tư pháp và các xã, phường, thị trấn của các huyện: Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp và Thành phố.Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu các chuyên đề: Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo 5 tiêu chí và 25 chỉ tiêu; điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thẩm quyền công nhận cấp xã  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quy trình rà soát đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngoài ra, các đại biểu còn đi tham quan thực tế về nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Mường Bú (Mường La).


Qua Hội nghị, nhằm trang bị cho đội ngũ công chức tư pháp, hộ tịch nâng cao nhận thức, nắm vững quy định, kỹ năng xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương.

Tìm kiếm theo ngày