Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên dân số và gia đình huyện Vân Hồ

Ngày 24 tháng 04 năm 2019

Trong 2 ngày (24-25/4), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho 60 học viên là cộng tác viên dân số và gia đình trên địa bàn huyện Vân Hồ.Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên dân số và gia đình huyện Vân Hồ.


Các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 6 chuyên đề về: Kiến thức chung về gia đình; những vấn đề về bạo lực gia đình và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng nhận diện bạo lực gia đình; nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình ở cơ sở; kỹ năng xử lý vụ việc bạo lực gia đình; kỹ năng thu thập xử lý số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.


Qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân số và gia đình trong triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đến người dân ở cơ sở.


 

Tìm kiếm theo ngày