Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135

Ngày 31 tháng 07 năm 2020

Từ ngày 27 đến 31/7, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 150 học viên là cán bộ giám sát cộng đồng của các xã thuộc chương trình 135 ở các huyện Thuận Châu, Bắc Yên, Sông Mã.

 

 

Các học viên tham gia lớp tập huấn

 

Học viên được nghiên cứu những kiến thức cơ bản về kỹ năng giám sát thi công, xây dựng công trình; hướng dẫn kỹ năng quản lý ngân sách tài chính, tài sản Nhà nước tại xã; thủ tục thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng dựng cơ bản, vốn sự nghiệp; công tác báo cáo quyết toán, kiểm toán và công khai tài chính ngân sách xã; công tác kiểm tra, giám sát báo cáo tiến độ triển khai thực hiện chương trình 135...

Tìm kiếm theo ngày