Tập huấn nâng cao kiến thức về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

Ngày 23/8, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Liên minh HTX xã tỉnh và Hội LHPN huyện Mường La tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM gắn với Cuộc vận động “5 không, 3 sạch” cho 60 cán bộ hội viên phụ nữ là các tuyên truyền viên của xã Mường Trai (Mường La).


Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Tại Hội nghị, báo cáo viên của Hội LHPN tỉnh thông tin chuyên đề hướng dẫn Hội LHPN cấp cơ sở thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", vận động hội viên thực hiện 8 tiêu chí của Cuộc vận động, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; giúp phụ nữ và các thành viên giải quyết những vấn đề của gia đình, mang lại lợi ích cho chính phụ nữ và gia đình. Đồng thời, thực hiện Cuộc vận động gia đình "5 không, 3 sạch", cũng chính là góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Cũng tại Hội nghị, đại diện Liên minh HTX tỉnh đã quán triệt những thông tin cơ bản của Luật HTX năm 2012; một số chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển HTX; trình tự, thủ tục thành lập HTX; Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 4/4/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiếp nhận, quản lý, khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn.


Nội dung tập huấn giúp cán bộ, hội viên có thêm kiến thức phục vụ tuyên truyền, vận động người thân và hội viên phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, gắn với Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tìm kiếm theo ngày