Tập huấn lập kế hoạch phòng, chống bệnh truyền lây từ động vật và người

Ngày 07 tháng 06 năm 2019

Trong 3 ngày (từ 4 đến 6/6), Văn phòng Điều phối quốc gia mạng lưới một sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN) đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn áp dụng năng lực cốt lõi một sức khỏe trong lập kế hoạch phòng chống bệnh truyền lây từ động vật và người, cho 60 cán bộ y tế và cán bộ thú y các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.Tập huấn áp dụng năng lực cốt lõi một sức khỏe trong lập kế hoạch

phòng chống bệnh truyền lây từ động vật và người


Các học viên đã được thông tin kiến thức về: Một sức khỏe - các năng lực cốt lõi; tổng quan về các bệnh lây truyền giữa động vật và người; phương pháp áp dụng cách tiếp cận một sức khỏe trong phòng, chống các bệnh truyền lây giữa động vật và người; xác định  khó khăn, đề xuất các giải pháp trong công tác phòng, chống bệnh lây truyền giữa động vật và người; xây dựng kế hoạch hành động trong công tác phòng, chống bệnh truyền lây giữa động vật và người…


Qua tập huấn, giúp học viên cập nhật thêm kiến thức liên quan đến bệnh truyền lây từ động vật và người, mối liên hệ giữa công tác y tế và thú y, từ đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 ngành y tế và thú y trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.

Tìm kiếm theo ngày