Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin báo cáo

Ngày 10 tháng 06 năm 2022

Ngày 10/6, Thành phố đã phối hợp với VNPT Sơn La tổ chức tập huấn hướng dẫn cập nhật, khai thác, sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo UBND Thành phố cho 42 học viên là lãnh đạo, công chức, chuyên viên các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường trên địa bàn Thành phố để triển khai thử nghiệm hệ thống trước khi đưa vào sử dụng chính thức.Tập huấn hướng dẫn cập nhật, khai thác, sử dụng phần mềm Hệ thống Thông tin báo cáo UBND Thành phố


Các học viên được đại diện đơn vị tư vấn VNPT Sơn La giới thiệu tổng quan về hệ thống; thực hành quy trình giao báo cáo; nhập liệu trình lãnh đạo; tổng hợp báo cáo liên kết; gửi báo cáo; duyệt báo cáo; đính chính báo cáo; ký số; tổng hợp báo cáo theo kỳ, đơn vị; tra cứu báo cáo; theo dõi trạng thái báo cáo… Đồng thời, thảo luận trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc khi truy cập hệ thống, cập nhật, tổng hợp số liệu báo cáo.


Tham gia tập huấn, giúp các cán bộ, công chức, chuyên viên sử dụng thành thạo phần mềm hệ thống thông tin báo cáo, góp phần tin học hóa các nghiệp vụ chuyên môn trong việc thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan nhà nước. Đồng thời, làm giảm thời gian, tăng độ chính xác, tạo sự đồng bộ, thống nhất về dữ liệu, số liệu, biểu mẫu trong việc thống kê, báo cáo. Hệ thống có tích hợp, liên thông với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, giúp cho việc tổng hợp báo cáo được thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Tìm kiếm theo ngày