Tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2020

Ngày 03 tháng 06 năm 2020

Trong 2 ngày (2 và 3/6), Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2020. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác nội vụ của 12 huyện, thành phố.

 

 

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2020.

 

Hội nghị đã cung cấp tổng quan các chuyên đề về: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; giải pháp phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Sơn La; công tác văn thư và lưu trữ điện tử. Các đại biểu dự Hội nghị còn thảo luận, bổ sung các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020; qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị.

Tìm kiếm theo ngày