Tập huấn cấp giấy chứng nhận cho 80 cán bộ làm công tác tiêm chủng năm 2020

Ngày 28 tháng 06 năm 2020

Ngày 26/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức tập huấn cấp giấy chứng nhận cho 80 cán bộ làm công tác tiêm chủng năm 2020 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.

 

 

Tập huấn cấp giấy chứng nhận cho cán bộ làm công tác tiêm chủng năm 2020

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu một số nội dung: Văn bản pháp quy về tiêm chủng; các loại vắc xin, đối tượng, lịch tiêm trong tiêm chủng mở rộng; bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh; tổ chức buổi tiêm chủng; khám sàng lọc trước tiêm chủng; giám sát phản ứng sau tiêm chủng; xử trí các phản ứng sau tiêm chủng; thống kê quản lý số liệu sau tiêm chủng… Ngoài ra, được giải đáp những thắc mắc liên quan đến công tác tiêm chủng mở rộng.

Tìm kiếm theo ngày