Tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2019

Ngày 26 tháng 11 năm 2019

Trong 2 ngày (ngày 25 và 26/11), Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức đợt tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2019 cho 90 học viên là cán bộ bán chuyên trách công tác quân sự- quốc phòng khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh.Tập huấn kỹ năng chế tạo vật liệu nổ cơ bản cho cán bộ dân quân tự vệ khối các cơ quan

 


Tập huấn đội hình đội ngũ

 

Tại đợt tập huấn, các học viên đã được tiếp thu những nội dung gồm: Kiến thức mới về tình hình an ninh, chính trị, quốc phòng trong nước và thế giới; phương pháp tập hợp đội hình đội ngũ trong trạng thái không súng, điều lệnh quản lý quân đội và kỹ năng chế tạo vật liệu nổ cơ bản. Đợt tập huấn sẽ giúp các cán bộ dân quân tự vệ khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh nâng cao kiến thức, kỹ năng và tinh thần sẵn sàng chiến đấu..

 


Tập huấn đội hình đội ngũ

Tìm kiếm theo ngày