Tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cho bộ đội

Ngày 26 tháng 11 năm 2018

Cụ thể hóa phương châm “Phát huy nội lực, chủ động tích cực đảm bảo nâng cao đời sống bộ đội”, những năm qua, Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh) đã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực, nhất là việc huy động các nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên và phát huy nội lực của đơn vị, tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cho bộ đội.


 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 tích cực tăng gia sản xuất.


Đưa chúng tôi đi tham quan khu vực tăng gia sản xuất của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Chí Thảo, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 754 cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm đời sống bộ đội, Trung đoàn đã quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác hậu cần, đẩy mạnh thực hiện tốt nội dung “Một tập trung - ba đột phá” trong công tác hậu cần. Đó là: “Tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện”; ba đột phá gồm: “Nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ trong công tác tạo nguồn bảo đảm, phòng chống dịch bệnh; triệt để thực hành tiết kiệm, chấp hành nghiêm chế độ, nguyên tắc công tác hậu cần; tiếp tục đổi mới hoàn thiện phương thức đảm bảo vật chất hậu cần cho đơn vị”. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm hậu cần, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ra sức thi đua tăng gia, sản xuất.


Theo đó, Trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tăng gia, sản xuất tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, giữ vững ổn định và cải thiện đời sống của bộ đội, phát huy tốt vai trò tham mưu đề xuất, hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ phong trào tăng gia sản xuất ở cả 3 cấp (Đại đội, Tiểu đoàn, Trung đoàn), trong đó, tăng gia sản xuất cấp Tiểu đoàn gắn với bếp ăn; cấp Trung đoàn gắn với trại chăn nuôi, vườn rau chuyên canh. Ngoài ngân sách được Bộ CHQS tỉnh đầu tư, để xây dựng các mô hình tăng gia sản xuất, đơn vị đã huy động thêm hàng trăm triệu đồng nguồn vốn điều tiết để xây dựng chuồng trại và làm vốn lưu động. Đồng thời, tận dụng vật liệu từ các công trình tháo dỡ và huy động công sức bộ đội để san ủi, cải tạo mặt bằng, làm đường nội bộ, hệ thống tưới tiêu, xây tường rào khu tăng gia, chăn nuôi. Hiện nay, Trung đoàn đã quy hoạch, xây dựng một hệ thống tăng gia sản xuất rau xanh, chăn nuôi tập trung tại chỗ; xây dựng 2 điển hình chăn nuôi tập trung cấp Trung đoàn, 1 mô hình VAC cấp Tiểu đoàn... Các mô hình hoạt động hiệu quả, tự túc nhu cầu con giống và duy trì thường xuyên khoảng 80 đầu lợn thịt/lứa, thu lãi tăng gia sản xuất 250 - 300 triệu đồng/năm. Hằng năm, toàn Trung đoàn đã sản xuất trên 57 tấn rau, củ, quả; gần 36 tấn thịt lợn; trên 6,8 tấn cá, giá sản phẩm tăng gia đưa vào bếp ăn luôn đảm bảo thấp hơn khung giá quy định và giá thị trường. Giá trị thu từ tăng gia sản xuất nâng từ 208 triệu năm 2013 lên 268 triệu năm 2018, được bổ sung vào bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ nhân các ngày lễ, tết, bổ sung quỹ đơn vị và tái sản xuất, qua đó góp phần giữ vững ổn định và cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn.


Cùng với việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, Trung đoàn đã chủ động huy động mọi nguồn lực, tiết kiệm ngân sách để tổ chức sửa chữa các trang thiết bị nhà ăn, nhà bếp đưa vào sử dụng có hiệu quả như: đã sửa chữa 80 bộ bàn ăn, tiết kiệm ngân sách 50 triệu đồng, triển khai và hoàn thành việc lắp đặt 2 bếp lò hơi cơ khí, góp phần cải thiện điều kiện làm việc của đội ngũ nuôi quân, đặc biệt công tác quản lý thực hành tiết kiệm trong các khâu ngày càng được chú trọng, đem lại hiệu quả cao, trong 5 năm qua, đơn vị đã tiết kiệm được 105 tấn than, trị giá 262 triệu đồng...


Bên cạnh đó, để có bữa ăn ngon cho bộ đội sau những giờ huấn luyện vất vả, ngoài việc sử dụng thực phẩm sạch tại chỗ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đơn vị thường xuyên làm tốt khâu chế biến thực phẩm để bộ đội ăn ngon miệng. Cùng với đó, thực hiện tốt phong trào “Đơn vị quân y 5 tốt”, thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, nâng cao chất lượng chăm sóc, khám kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ. Nâng cao khả năng quản lý và điều trị bệnh ở các tuyến, hiệp đồng chặt chẽ với dân y khu vực đóng quân, sẵn sàng giúp đỡ cấp cứu điều trị bệnh nhân. 5 năm qua, toàn Trung đoàn không có dịch bệnh lớn, nguy hiểm xảy ra, bảo đảm quân số khỏe đạt 99%.


Với những chủ trương biện pháp sát, đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả, đời sống của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 trong những năm qua ngày càng được cải thiện và nâng lên, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tìm kiếm theo ngày