Tăng cường phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có nhiều chuyển biến tích cực không để xảy ra các vụ cháy lớn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

 

 

Công nhân Công ty Điện lực Sơn La thực hành phương án chữa cháy. 

Ảnh: Ngọc Thuấn

 

Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, nhất là các loại hình thời tiết cực đoan, như: rét đậm, rét hại, hạn hán, sạt lở đất, lũ quét, mưa đá, động đất... Trong khi nhận thức và hiểu biết của người dân về kỹ năng phòng chống thiên tai còn nhiều hạn chế dẫn đến gia tăng các sự cố cần phải tổ chức cứu nạn cứu hộ.

 

Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùa hanh khô năm 2021, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; bảo vệ từ xa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cùng các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.

 

Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân để nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy gắn với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; nhân rộng điển hình tiên tiến kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

 

Các cơ quan chức năng, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mùa khô hanh năm 2021. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đầu tư phương tiện doanh trại cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn tỉnh, bảo đảm chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình trong việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

 

Tổ chức điều tra cơ bản nắm tình hình, xác định các cơ sở, địa bàn trọng điểm về phòng cháy chữa cháy để có các biện pháp quản lý hiệu quả. Tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, “đèn trời”, kinh doanh trái phép xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại hàng hóa độc hại nguy hiểm có nguy cơ cháy nổ cao.

 

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bảo đảm theo đúng chức năng nhiệm vụ; tăng cường thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ trong ngày. Chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

 

UBND cấp huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm tăng cường tối đa lực lượng bám sát địa bàn trực phòng cháy chữa cháy rừng và tham mưu tích cực kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tìm kiếm theo ngày