Tăng cường phối hợp lực lượng đảm bảo quốc phòng, an ninh

Ngày 02 tháng 08 năm 2020

Ngày 31/7, tại thành phố Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì Hội nghị.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La

 

Qua 6 tháng triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, lực lượng vũ trang các đơn vị địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các đối tượng lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo không để bị động, đột xuất, bất ngờ. Chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới; phòng ngừa thiên tai, dịch bệnh COVID-19. Phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin; bảo vệ các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh Quốc gia, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, yêu cầu, lực lượng vũ trang các đơn vị địa phương tiếp tục chủ động phối hợp dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước để có giải pháp, đối sách phù hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu tại chỗ. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức huấn luyện, diễn tập, triển khai các phương án, kế hoạch xử lý tình huống phức tạp về an ninh, quốc phòng, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước, nhất là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

 

Trọng Đạt (Công an Sơn La)

Tìm kiếm theo ngày