Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

Ngày 02 tháng 05 năm 2019

Sau hơn 1 năm triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” (đối tượng đặc thù) đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó, cung cấp, trang bị cho các đối tượng đặc thù những thông tin, kiến thức pháp luật cần thiết, từ đó hình thành tình cảm, niềm tin đối với sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, tạo thói quen, lối sống, hành vi xử sự theo pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Hội nghị triển khai Cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại xã Thôm Mòn (Thuận Châu).


Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg, ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt sâu rộng Đề án đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành tăng cường công tác cai nghiện, đảm bảo sự thống nhất trong chính sách hỗ trợ của tỉnh với các chính sách của Nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy; làm tốt công tác quản lý học viên, giữ vững ANTT tại các cơ sở cai nghiện. Chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành chức năng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về công tác cai nghiện phục hồi; phòng, chống tệ mại dâm, mua bán người. Công an tỉnh ban hành kế hoạch, công văn triển khai, thực hiện trong đơn vị; Công an các huyện, thành phố tham mưu với UBND huyện, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, huy động các đoàn thể nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.


Điểm nổi bật trong thực hiện Đề án là đã huy động được cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các huyện, thành phố tham gia tuyên truyền PBGDPL. Trong đó, 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và địa phương xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Đề án và các quy định pháp luật có liên quan cho các đối tượng đặc thù. Đồng thời, tham mưu với các cấp có thẩm quyền đẩy mạnh việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, quản lý chặt chẽ đối tượng có án phạt tù ngoài xã hội, tái hòa nhập cộng đồng, người nghiện ma túy... Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thường xuyên phối hợp, chủ động gắn việc triển khai thực hiện Đề án với “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an xã; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư”... Huy động người có uy tín, già làng, trưởng bản tích cực tham gia tuyên truyền, vận động cảm hóa các đối tượng đặc thù, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.


Từ năm 2018 đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Thi hành án Dân sự tỉnh tuyên truyền, PBGDPL về thi hành án hình sự, dân sự, Đề án tha tù trước hạn có điều kiện... cho trên 150 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh nhân dịp Lễ công bố tha tù trước hạn có điều kiện; cử 25 lượt báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác PBGDPL tham gia tập huấn kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL do Bộ Công an và tỉnh tổ chức. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 7 lớp tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho trên 800 lượt cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy, cán bộ trực tiếp tham gia công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng, phòng, chống tệ nạn mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; biên soạn, in ấn, cấp phát miễn phí hơn 3.000 bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách cai nghiện, quản lý sau cai và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người; phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng, phát 4 phóng sự, đăng 7 tin, bài về các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, công tác phòng chống ma túy và các thành tựu trong công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai tại nơi cư trú. Các cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp xét xử lưu động 12 vụ án hình sự sơ thẩm; các phiên tòa được tổ chức tại nhiều địa phương thu hút đông đảo người dân tham dự, được dư luận đồng tình, ủng hộ, góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, PBGDPL, răn đe và phòng ngừa trong xã hội, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương...


Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh PBGDPL trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cổ động trực quan, tổ chức phiên tòa xét xử lưu động... Tổ chức lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đang thực hiện trên địa bàn, bảo đảm thống nhất, tiết kiệm nguồn lực thực hiện và đạt hiệu quả cao...

Tìm kiếm theo ngày