Tăng cường hoạt động đối thoại với nhân dân

Ngày 23 tháng 06 năm 2022

Ngày 23/6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Mã đã đối thoại với nhân dân xã Chiềng Khoong.Đồng chí Bí thư Huyện ủy Sông Mã đối thoại với nhân dân xã Chiềng Khoong.Tại hội nghị đối thoại, đã có 24 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quan tâm tập trung giải quyết, như: Đầu tư thủy lợi, đường giao thông, nhà văn hoá, thiết chế văn hoá; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp thêm đất sản xuất cho người dân, phân chia ranh giới đất giữa các bản; bồi thường diện tích hoa màu bị ảnh hưởng bởi thủy điện trên địa bàn, tu sửa công trình cấp nước sạch các bản…Người dân xã Chiềng Khoong nêu kiến nghị.


Tại Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện đã trực tiếp giải đáp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền chuyên môn. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp thu, giải đáp một số vấn đề mà đại biểu phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền. Những ý kiến vượt thẩm quyền, đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện tổng hợp gửi đến các cấp có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân, kịp thời có tham mưu, đề xuất, giải pháp, giải quyết kịp thời những ý kiến từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và quá trình thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tìm kiếm theo ngày