Tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Ngày 19 tháng 08 năm 2019

Tăng cường đối thoại để nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp để thu hút đầu tư. Với việc tổ chức các hội nghị đối thoại giữa UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố với các doanh nghiệp, HTX đã góp phần tạo môi trường thuận lợi, củng cố niềm tin của doanh nghiệp khi triển khai các dự án đầu tư.UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, HTX quý III năm 2019.


Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng, các huyện, thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp. Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, các sở, ngành chức năng của tỉnh và các huyện Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai, Mộc Châu, Thuận Châu đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, HTX trên địa bàn; giải quyết theo thẩm quyền 36 đề xuất, kiến nghị (cấp sở, ngành 25 ý kiến; cấp huyện 11 ý kiến); Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và tổng hợp 38 ý kiến từ các doanh nghiệp, HTX...


Tham gia đối thoại, ngoài tiếp thu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp, HTX còn được trực tiếp phản ánh những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết tới người đứng đầu cơ quan chức năng, nhất là các vấn đề về thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, khoáng sản, bố trí vốn thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành các công trình... Bên cạnh đó, công tác cải cách TTHC và hoạt động kiểm soát TTHC luôn được quan tâm, đơn giản hóa theo hướng nhanh gọn, thuận lợi. Năm 2018, tỉnh đã cắt giảm tối thiểu 10% thời gian giải quyết TTHC so với quy định, rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực xây dựng; riêng thủ tục cấp giấy phép xây dựng giảm 50%, cấp giấy phép quy hoạch giảm 55,5%. Đến nay, toàn tỉnh duy trì hoạt động bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại 204/204 xã, phường, thị trấn, 4 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 18/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (trừ Sở Ngoại vụ không có TTHC), 12/12 đơn vị cấp huyện thực hiện mô hình một cửa hiện đại. Toàn tỉnh hiện đang cung cấp 286 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 77 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Các sở, ngành thực hiện việc kết nối mạng thông tin liên lạc với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để thuận lợi trong việc phối hợp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.


Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tỉnh ta đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đến khảo sát, đầu tư, như: Tập đoàn VinGroup, FLC Thanh Hóa, TH, T&T, Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng, Tập đoàn Mường Thanh... 6 tháng đầu năm nay, đã thu hút 16 dự án của 16 nhà đầu tư, với tổng vốn đăng ký 1.240 tỷ đồng; thành lập mới 195 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc với số vốn đăng ký trên 770 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 2.511 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 32.489 tỷ đồng. Quá trình triển khai các dự án, nhà đầu tư đã được tỉnh, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng; nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh du lịch, dịch vụ; thu mua, chế biến các sản phẩm nông sản...


Theo ông Hoàng Chí Thức, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành với các doanh nghiệp đã giúp cho các đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng. Nhờ đó, số lượng doanh nghiệp năm sau luôn cao hơn năm trước, đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, du lịch, không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh, mà còn là động lực thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục cải tiến kỹ thuật, xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Một trong những giải pháp được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh, các huyện, thành phố tại Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, HTX quý III vừa qua, đó là: Tập trung mọi nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử, kiến tạo, lấy doanh nghiệp, người dân làm đối tượng phục vụ, đẩy mạnh cải cách TTHC hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp, tăng cường giám sát cán bộ, công chức, xử lý nghiêm, kịp thời những trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, đi ngược lại chính sách đãi ngộ doanh nghiệp, HTX của tỉnh. Cùng với đó, các doanh nghiệp, HTX cũng cần tiếp tục nỗ lực, chủ động tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường, đối tác, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, nghiên cứu, cập nhật kiến thức, áp dụng KHKT phù hợp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Có như vậy, cộng đồng doanh nghiệp, HTX ngày một phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Tìm kiếm theo ngày